Пам'ятки до уроківМетодична скарбничка

Пам`ятка як засіб формування компетентної особистості

Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,ніж умілий

розподіл часу, предметів і методу.

Я. А. Коменський

В арсеналі кожного вчителя є чимало методів, прийомів і форм навчання, які він застосовує для формування низки компетенцій учня: ціннісно-змістової,загальнокультурної, навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, соціально-трудової, компетенції особистісного самовдосконалення. Усі разом вони складають таке поняття, як компетентність.

Формування компетентної особистості – актуальна проблема для сучасної освіти. Завдання вчителя – сформувати компетентну особистість, а значить – сприяти успіху учня в стінах школи і по її закінченні в життєвому просторі.

Пам`ятка – вербальна модель прийому навчальної діяльності, тобто словесний опис того, як слід виконувати те чи інше завдання. Використання пам`яток на уроках української та зарубіжної літератури сприяє створенню умов для розвитку і самореалізації школяра,засвоєння ним продуктивних знань, умінь, створює ситуацію успіху. Потреба в їх використанні на уроках не відпала з упровадженням інноваційних технологій.

Будь-яка творча робота повинна відповідати певним вимогам. Ці вимоги й закладені в пам`ятках, др. яких ми часто забуваємо звертатися, бо вважаємо, що це – пережиток минулого. Виявляється, що систематичне ефективне використання вчителем і школярем відповідної пам’ятки на уроці - запорука успіху учня! Цей прийом є одним із ключових засобів формування компетентної особистості.

Не забуваймо звертатися до пам`яток ! 

Як написати твір-роздум

Твір-роздум – це зв’язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки. 

Основними ознаками такого твору є:

1) наявність провідної ідеї;

2) наявність тез;

3) достатність аргументації, що доводить тезу;

4) логічна послідовність розташування матеріалу в роботі;

5) висновки.Пам`ятка

Основні вимоги до учнівського твору

1) завжди обирай тему не найлегшу, а ту, яка тебе найбільше цікавить і хвилює.

2) Добре подумай над темою майбутнього твору. Визнач, який обсяг матеріалу охоплює вона, не пиши зайвого, слідкуй за влучністю використання слова.

3) Визнач основну думку свого твору і намагайся провести її через усю роботу.

4) Склади чіткий план. Пишучи твір, дотримуйся його.

5) Тему розкривай глибоко і всебічно. Використай потрібний ілюстративний матеріал і влучно цитуй. Не обтяжуй твір великою кількістю цитат.

6) Дотримуйся послідовності у викладі своїх думок.

7) Висловлюй своє ставлення до того, про що пишеш, роби власні висновки й узагальнення.

8) Дотримуйся пропорційності частин твору.

9) Пиши охайно, грамотно, не забувай про абзаци.

10) Бажано дібрати до твору епіграфСтруктура твору-роздуму:

І. Теза

ІІ. Аргументи

1доказ

2доказ

3доказ

ІІІ. Висновок.

Доказами (аргументами) можуть бути:

а) приклади з літератури чи інших видів мистецтва;

б) приклади з історії, суспільно-політичного чи власного життя.


Характерні слова й вирази у творі-роздумі

- Я вважаю…

- Мені здається, що…

- На мою думку…

- На моє переконання…

- Я так вважаю, тому що…

- Чому я так думаю? Тому що…

- Аргументом на користь моєї думки може бути те, що…

- До того ж…

- Довести своє твердження я можу такими аргументами:

- По-перше, …, а по-друге,…

- На користь моєї думки можу навести такі аргументи:…

- Моє переконання ґрунтується на тому, що по-перше,…

- А по-друге,…

- Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую переконати вас такими аргументами:…

- Отже,…
Немає коментарів:

Дописати коментар